Aleksandra Kędziorek is an art and architecture historian, curator and editor based in Warsaw, Poland. She has curated exhibitions on modern architecture and design, including „The Clothed Home: Tuning In to the Seasonal Imagination” (London Design Biennale, National Museum in Krakow, Lisbon Architecture Triennale, 2021–2022), „Oskar Hansen: Open Form” (MACBA in Barcelona, Serralves Museum in Porto, Yale School of Architecture, Museum of Modern Art in Warsaw and National Gallery of Art in Vilnius, 2014–2017), „Desk in Exile: A Bauhaus Object Traversing Different Modernities” (Bauhaus Stiftung Dessau, 2016). She was a curator of the Oskar and Zofia Hansen House in Szumin (2013–2017). Co-editor of „CIAM Archipelago: The Letters by Helena Syrkus” (with Katarzyna Uchowicz and Maja Wirkus, 2019) and „Oskar Hansen—Opening Modernism: On Open Form Architecture, Art and Didactics” (with Łukasz Ronduda, 2014). Recipient of the ‘Young Poland’ Scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland (2017). She is currently affiliated with the Museum of Warsaw.

My surname is pronounced /kɛɲˈd͡ʑɔ.rɛk/. I also go by the name ‘Ola’, which in Polish is short for Aleksandra.

Aleksandra Kędziorek jest historyczką sztuki i architektury, kuratorką i redaktorką. Przygotowała wystawy na temat architektury i dizajnu, m.in. „Dom odziany. Dostrajanie się do sezonowej wyobraźni” (London Design Biennale, Muzeum Narodowe w Krakowie, Triennale Architektury w Lizbonie, 2021–2022), „Oskar Hansen. Forma Otwarta” (MACBA w Barcelonie, Muzeum Serralves w Porto, Yale School of Architecture, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Narodowa Galeria Sztuki w Wilnie, 2014–2017), „Desk in Exile: A Bauhaus Object Traversing Different Modernities” (Bauhaus Stiftung Dessau, 2016). Była kuratorką domu Oskara i Zofii Hansenów w Szuminie (2013–2017). Współredaktorka książek „Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus” (z Katarzyną Uchowicz i Mają Wirkus, 2019) i „Oskar Hansen—Opening Modernism: On Open Form Architecture, Art and Didactics” (z Łukaszem Rondudą, 2014). Stypendystka Programu „Młoda Polska” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017). Obecnie związana z Muzeum Warszawy.

Biogram na Culture.pl