Aleksandra Kędziorek is an art and architecture historian, curator and editor based in Warsaw, Poland. She worked at Museum of Modern Art in Warsaw, Bęc Zmiana Foundation and Museum of Architecture in Wrocław. She co-curated the travelling exhibition „Oskar Hansen: Open Form” presented at MACBA in Barcelona, Serralves Museum in Porto, Yale School of Architecture, Museum of Modern Art in Warsaw and National Gallery of Art in Vilnius (2014–2017). She was a curator of the Oskar and Zofia Hansen House in Szumin (2013–2017). She also curated exhibitions, seminars and public programmes on modern and contemporary architecture in institutions including La Loge in Brussels, Bauhaus Dessau Foundation and Index gallery in Stockholm. She co-edited „CIAM Archipelago: The Letters by Helena Syrkus” (with Katarzyna Uchowicz and Maja Wirkus, 2019) and „Oskar Hansen—Opening Modernism: On Open Form Architecture, Art and Didactics” (with Łukasz Ronduda, 2014). Recipient of the ‘Young Poland’ Scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland (2017). Member of the editorial board of „Autoportret” magazine.

My surname is pronounced /kɛɲˈd͡ʑɔ.rɛk/. I also go by the name ‘Ola’, which in Polish is short for Aleksandra.

Aleksandra Kędziorek jest historyczką sztuki i architektury, kuratorką i redaktorką. Pracowała w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Fundacji Bęc Zmiana i Muzeum Architektury we Wrocławiu. Była współkuratorką podróżującej wystawy „Oskar Hansen. Forma Otwarta”, pokazywanej w MACBA w Barcelonie, Muzeum Serralves w Porto, Yale School of Architecture, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie (2014–2017). Była kuratorką domu Oskara i Zofii Hansenów w Szuminie (2013–2017). Przygotowywała również wystawy, konferencje i seminaria na temat nowoczesnej i współczesnej architektury w takich instytucjach jak La Loge w Brukseli, Fundacja Bauhausu w Dessau czy galeria Index w Sztokholmie. Współredaktorka książek „Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus” (z Katarzyną Uchowicz i Mają Wirkus, 2019) i „Oskar Hansen—Opening Modernism: On Open Form Architecture, Art and Didactics” (z Łukaszem Rondudą, 2014). Stypendystka Programu „Młoda Polska” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017). Członkini redakcji magazynu „Autoportret”.